„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

flaga eu
PROW-2014-2020-logo

Operacja mająca na celu ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZAKUP MASZYN I URZADZEŃ DO PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW ROLNYCH DO SPRZEDAŻY HURTOWEJ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

 

Cele projektu:

 

Cel ogólny projektu to rozwój PPM Firma MARCINKOWSCY poprzez zakup maszyn i urządzeń do przygotowania produktów rolnych do sprzedaży hurtowej.

 

Cele szczegółowe:
1. Poprawa konkurencyjności firmy PPM FIRMA MARCINKOWSCY SP. Z O.O. poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej (poprawa jakości przetwarzanych produktów)
2. Poprawa konkurencyjności i lepsze zintegrowanie PPM FIRMA MARCINKOWSCY SP. Z O.O. z dostawcami, poprzez zagwarantowanie producentom rolnym długoterminowego zbytu produktów rolnych

 

Planowane efekty projektu:
Dzięki zrealizowaniu projektu firma:
1. wdroży innowacje w zakresie procesu i produktu
2. uzyska wzrost sprzedaży, co przyczyni się do zwiększenia rentowności spółki
3. znacząco usprawni współpracę z dostawcami

Praca w nowoczesnym zakładzie branży mięsnej

Skontaktuj się z nami w sprawie pracy

CV prosimy przesyłać na adres:
praca@firma-marcinkowscy.com.pl

Telefon kontaktowy w godzinach 8-16:
660-293-418

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach rekrutacyjnych.
Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy Sp. z o.o.